Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE DESCHISĂ SISTEM INTEGRAT DE COMUNICARE în cadrul în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Dată publicare: 04.03.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii