Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
INVITAŢIE DE PARTICIPARE privind selecția experților pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765
Dată publicare: 04.02.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii