Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Achiziție de servicii de editare, machetare și tipărire - Servicii de editare, machetare și tipărire în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Dată publicare: 31.01.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii