Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
ANUNȚ DE PARTICIPARE LICITAȚIE DESCHISĂ ELABORARE STRATEGIE DE COMUNICARE în cadrul proiectului “TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Dată publicare: 27.11.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii