Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
INVITAŢIA DE PARTICIPARE și CAIETUL DE SARCINI privind selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media /platformele on-line, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765
Dată publicare: 02.11.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii