Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
INVITAŢIE DE PARTICIPARE privind selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765.
Dată publicare: 17.10.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii