Comunicat de presă - Curtea de Apel Constanţa

22.04.2021

C O M U N I C A T

Biroul de Informare şi relaţii Publice aste abilitat să aducă la cunoştinţă că în data de 21.04.2021, începând cu ora 16ºº, a avut loc ediţie a V-a a Conferinţelor RRDJ (Revista Română de Jurisprudenţă), transmisă live, cu tema Jurisprudenţa Curţii de Apel Constanţa.

Conferinţa a fost organizată cu ocazia lansării volumului nr. 5/2020 al Revistei Române de Jurisprudenţă, volum coordonat de vicepreşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Mihaela Mocanu, cuprinzând speţe comentate din jurisprudenţa Curţii şi articole ale judecătorilor instanţei.   

La Conferinţă au participat şi reprezentanţi ai celorlalte profesii juridice, şi anume: avocat Cătălin Filişan - Decanul Baroului Constanţa, prof. univ. dr. Adrian Stoica - Decanul Facultăţii de Drept al Universităţii ,,Ovidius”, Constanţa şi economist Cristina Stroie - Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, Filiala Constanţa.

Agenda conferinţei poate fi consultată pe site-ul Universul juridic  (la adresa: https://www.ujmag.ro/conferinele-rrdj-ediia-a-v-a-jurisprudena-curii-de-apel-constana), acolo unde transmisia live va putea fi urmărită începând de astăzi, 22.04.2021, după ora 17ºº (https://www.universuljuridic.ro/dezbaterile-rrpsdcp-editia-a-v-a-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-abordari-in-activitatea-practicienilor-in-insolventa-2/).

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

VICEPREŞEDINTE

Purtător de cuvânt,

Judecător Claudiu Răpeanu

Dată publicare: 27.04.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro