Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Programe finanţate din fonduri ale Uniunii Europene şi alte surse externe
  1. Proiecte finanţate în cadrul Programelor Specifice Justitie Civila/Justitie Penala ale Uniunii Europene
  2. Proiecte finanţate în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano - Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
  3. Proiecte finanţate în cadrul Programului privind Reforma Sistemului Judiciar (Împrumut BIRD RO -4811)
  4. Proiecte derulate în parteneriat România - Olanda
https://www.csm1909.ro/emap_docs/Files/2013/07/143d59c8-289c-416c-8f46-677468751d0f.gif
 

PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR SPECIFICE JUSTITIE CIVILA/JUSTITIE PENALA ALE UNIUNII EUROPENE

Proiecte:

JUST/2012/JPEN/AG/2949 - Strenghtening judicial cooperation to protect victims of crimes (Întărirea cooperării judiciare pentru protejarea victimelor infracţiunilor) [...detalii proiect]

JUST/2011/JPEN/AG/2956 - Fostering mutual understanding in order to strenghten mutual trust between the judicial authorities of Member States (Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării încrederii între autorităţile judiciare din statele membre ale Uniunii Europene) [...detalii proiect]

JUST/2011-2012/JCIV/AG/3381 - Practical exercises in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters (Exerciţii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă şi comercială) [...detalii proiect]

JUST/2013/JPEN/AG/4495 - Social reintegration of sentenced persons: An comprehensive European approach (Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: O abordare comprehensivă europeană) [...detalii proiect]

JUST/2013/JPEN/AG/4496 - Procedural rights in EU criminal law (Drepturi procedurale în dreptul penal al Uniunii Europene) [...detalii proiect]

JUST/2013/JCIV/AG/4634 - Practical exercises in implementing the cooperation instruments in civil and commercial matters (Exercitii practice in implementarea instrumentelor de cooperrare in materie civila si comerciala) [...detalii proiect]

JUST/2012/FRAC/AG/2755 - European Judicial Cooperation in the fundamental rights practice of national courts - The unexplored potential of judicial dialogue methodology (Cooperarea Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale în practica instanţelor naţionale – potenţial neexplorat) [detalii proiect]


https://www.csm1909.ro/emap_docs/Files/2013/07/9d14ee7a-406e-4985-ad8a-e049092146b3.gif

PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE ELVEŢIANO - ROMÂN PENTRU REDUCEREA DISPARITĂŢILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE EXTINSE

Proiecte:

Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri [...detalii proiect]

Consolidarea capacităţii Ministerului Public de a livra rezultate mai bune în lupta împotriva micii corupţii [...detalii proiect]

Îmbunătăţirea capacităţii de formare profesională pentru judecătorii şi procurorii români în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare [...detalii proiect]


https://www.csm1909.ro/emap_docs/Files/2013/07/2209e77e-0581-4a1c-a018-e4220a554c8e.gif

PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR

(ÎMPRUMUT BIRD RO - 4811)

Proiecte:

Stabilirea şi implementarea volumului optim de activitate al judecătorilor şi grefierilor pentru asigurarea calităţii în activitatea instanţelor – beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii [...detalii proiect]

Implementarea sistemului de management al resurselor în sistemul judiciar (RMS) [...detalii proiect]

Analiza functionala a sistemului judiciar din Romania (Judicial Functional Review) [...detalii proiect]


https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=bbee3fbe-5cdc-4499-8a20-1cda5ebd1679|InfoCSM

PROIECTE DERULATE ÎN PARTENERIAT ROMÂNIA - OLANDA

https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=99329b4c-a02d-4614-bfe0-4d29d738175d|InfoCSM

Proiect:

Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat" - Proiect derulat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Judiciar din Ţările de Jos, cu sprijinul Curţii de Apel Bucureşti, Ministerul Justiţiei din Ţările de Jos, Ministerul Afacerilor Externe din Ţările de Jos şi Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos Bucureşti [...detalii proiect]

https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=f2bc1b38-6a7d-4237-9c0d-030afe29c05f|InfoCSM

Proiect:

Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar - Cooperare între Consiliul Superior al Magistraturii din România (CSM) şi Consiliul Judiciar din Olanda (RvdR) [...detalii proiect]


Dată publicare: 11.07.2013

Harta CSM

Mergi la începutul paginii