Proiect DNA 2016
Proiect PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   103.143.187   
Cititori:
   6.568.903   
Sistemul judiciar roman > Prezentarea sistemului judiciar roman
RSS Feed 

v Sistemul judiciar român

v Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

v Curţi de apel

v Tribunale

v Judecătorii

v Instanţe militare

v Parchete

v Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

v Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

v Departamentul Naţional Anticorupţie

Sistemul judiciar român

Principiile, structura şi modul de organizare a sistemului judiciar român sunt consacrate în Constituţia României şi Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară republicată.

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura instanţă supremă care funcţionează în România, cu sediul în capitala ţării, fiind organizată în 4 secţii (secţia civilă şi de proprietate intelectuală, secţia penală, secţia comercială, secţia de contencios administrativ şi fiscal), Completul de 9 judecători şi Secţiile Unite.

Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, vicepreşedinte şi colegiul de conducere.

Curţi de apel

Curţile de apel sunt instanţe în circumscripţia cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate.

În prezent curţile de apel sunt în număr de 15.

Circumscripţiile şi localităţile de reşedinţă ale curţilor de apel sunt stabilite în Anexa 1 (pct.C) la Legea nr.304/2004 republicată.

În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi , în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.

Tribunale

Tribunalele sunt organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti (Anexa 1 – pct.A la Legea nr.304/2004 republicată).

Dintre cele 42 tribunale înfiinţate prin lege, un singur tribunal, respectiv Tribunalul Ilfov, nu funcţionează în prezent.

În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.

În domeniile menţionate se pot înfiinţa tribunale specializate, la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.

În prezent funcţionează 4 tribunale specializate, respectiv:

·      Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov;

·      Tribunalul Comercial Cluj;

·      Tribunalul Comercial Mureş;

·      Tribunalul Comercial Argeş.

Judecătorii

Judecătoriile sunt instanţe organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti.

Localităţile care fac parte din circumscripţia judecătoriilor din fiecare judeţ sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr.337/1993 cu modificările şi completările ulterioare. 

Dintr-un număr de 188 judecătorii, 11 nu funcţionează, respectiv: Bocşa, Cernavodă, Băneasa, Bechet, Comana, Cornetu, Sângeorgiu de Pădure, Scorniceşti, Urlaţi, Jibou, Jimbolia.

În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate. La nivelul acestor instanţe, legea prevede organizarea secţiilor sau a completelor specializate pentru minori şi familie.

Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţii manageriale.

Secţiile instanţelor judecătoreşti sunt conduse de câte un preşedinte de secţie.

De asemenea, în cadrul fiecărei instanţe funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei.

Cu excepţia judecătoriilor şi a tribunalelor specializate, toate celelalte instanţe judecătoreşti menţionate au personalitate juridică.

Instanţe militare

Instanţele militare sunt organizate în tribunale militare, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi Curtea Militară de Apel Bucureşti. 

Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu, iar circumscripţiile acestor instanţe sunt prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.304/2004 republicată.

Tribunalele militare funcţionează în municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara, iar Tribunalul Militar Teritorial şi Curtea Militară de Apel, în municipiul Bucureşti.

Parchete

Pe lângă fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori şi familie şi judecătorie funcţionează un parchet. În mod similar, pe lângă fiecare instanţă militară funcţionează un parchet militar.

Parchetele au sediul în localităţile în care îşi au sediul instanţele pe lângă care funcţionează şi au aceeaşi circumscripţie cu acestea.

Unităţile de parchet care au personalitate juridică sunt parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale.

Parchetele de pe lângă curţile de apel şi tribunale au în structură secţii, în cadrul cărora pot funcţiona servicii şi birouri. Parchetele de pe lângă curţile de apel au în structură şi câte o secţie pentru minori şi familie.

În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii pot funcţiona secţii maritime şi fluviale.

Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de procurori generali, iar parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru minori şi familie şi judecătorii sunt conduse de prim-procurori.

Secţiile, serviciile şi birourile parchetelor de pe lângă instanţe sunt conduse de procurori şefi.

În cadrul fiecărui parchet funcţionează colegii de conducere, care avizează problemele generale de conducere ale parchetelor.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Activitatea tuturor parchetelor este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care are personalitate juridică şi gestionează bugetul Ministerului Public.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim-adjunct, un adjunct şi trei consilieri.

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte asupra problemelor generale ale Ministerului Public.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie are în structură secţii, servicii, birouri, conduse de procurori şefi, inclusiv pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de militari.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea acestei Direcţii sunt reglementate în Legea nr.508/2004 modificată şi completată.

Departamentul Naţional Anticorupţie

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, Departamentul Naţional Anticorupţie, care este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice.

Departamentul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror şef, ajutat de 2 procurori şefi adjuncţi şi 2 consilieri, fiind coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Departamentul Naţional Anticorupţie are o structură centrală, în cadrul căreia funcţionează şi o secţie de combatere a infracţiunilor săvârşite de militari şi o structură teritorială, compusă din 15 servicii teritoriale şi 3 birouri teritoriale.

Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Departamentului Naţional Anticorupţie sunt stabilite în O.U.G.nr.43/2002 modificată şi completată.


Agenda Presedintelui
19-20 mai 2016
Participarea la dezbaterea privind bune practici administrative, Constanţa
17-18 mai 2016
Participarea lamasa rotundă cu tema: " GHIDUL DE BUNE PRACTICI PENTRU COOPERAREA ÎNTRE INSTANȚE ȘI MASS MEDIA uniformizarea procedurilor de lucru în cadrul instanțelor, locul și rolul purtătorilor de cuvnt, Chişinău, republica Moldova
13 aprilie 2016
Întâlnirea reprezentanților Consiliului cu experții Comisiei Europene aflați în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în domeniile reformei justiției și luptei împotriva corupției în perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2016, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare
31 martie – 1 aprilie 2016
Întâlnirea președinților și vicepreședinților curților de apel cu reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției
25 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2015 al Inspecției Judiciare
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L.Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2015 (L.Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (L.Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine în anul 2015. (L.Palade)
3 martie 2016, ora 10.30
Participare la şedinţa de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2015 de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la sediul Institutului Naţional de Statistică (L.Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
27 mai 2016
Participare la seminarul cu temele "Metode și tehnici speciale de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani" și "Cadrul normativ și particularitățile metodologice privind investigarea infracțiunilor silvice. Delimitarea de contravențiile silvice. Modalitatea de stabilire a prejudiciului. Aspecte de practică judiciară.", organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de apel Galați și Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, procuror Gheorghe Muscalu
23 mai 2016
Întâlnire cu judecătorii din cadrul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. (N.Popescu)
23 mai 2016

Vizită de lucru la Judecătoria Suceava. Participare la conferinţa organizată la Facultatea de Drept din cadrul Universitaţii " Stefan cel Mare", Suceava (C. Danileţ)

19 mai 2016
Participare la întâlnirea preşedinţilor judecătoriilor din reşedinţele de judeţ şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti privind dezbaterea asupra bunelor practice administrative, Constanţa (ML Neagoe)
19-20 mai 2016
Participare, în calitate de coordonator, la dezbaterile Grupului de lucru privind accesul instanțelor și al parchetelor la baza de date ECRIS, procuror Gheorghe Muscalu
18-20 mai 2016
Participare la întâlnirea preşedinţilor judecătoriilor din reşedinţele de judeţ şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti privind dezbaterea asupra bunelor practice administrative, Constanţa (N. Popescu, A. Şerban)
21-22aprilie 2016
Participare la conferința cu tema: „ Consolidarea independentei si imparțialității justiției ca o precondiție a statului de drept in statele membre ale Consiliului Europei", ce se va desfășura la Sofia, Bulgaria.(O.A.Schmid Hăineală)
19 aprilie 2016
Dezbatere privind educația juridică, Școala Gimnazială Zaharia Stancu, Teleorman, Roșiorii de Vede (Gh.Muscalu)
19 aprilie 2016
participare la Conferința "Dialog interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea justiției în societatea democratică din România"(Gh.Muscalu)
11-14 aprilie 2016
Vizita de studiu în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat", la Rotterdam, Olanda (jud.A.Şerban, jud.H.Dumbravă).
13 aprilie 2016
Întâlnirea reprezentanților Consiliului cu experții Comisiei Europene aflați în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în domeniile reformei justiției și luptei împotriva corupției în perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2016, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (A.Bordea, Gh. Muscalu)
12 aprilie 2016
Participarea la masa rotundă cu tema "Responsabilitatea Statului în respectarea vieţii private asigurând securitatea naţională", organizată de Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, procuror Gheorghe MUSCALU
12 aprilie 2016
Participare la dezbaterea Responsabilitatea Statului în respectarea vieții private asigurând securitatea națională, organizată de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, procuror Gheorghe Muscalu
11 - 12 aprilie 2016

Participare la întâlnirea semestrială de lucru cu prim-procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Tribunalele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, prim-procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Cluj-Napoca, Bistriţa, Zalău, Baia-Mare şi SighetuMarmaţiei, inspectorii şefi ai Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, şefii Poliţiilor Municipiilor Cluj-Napoca, BaiaMare, Bistriţa şi Zalău (B. Gabor)

7 aprilie 2016
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, președinte, judecător dr. Adrian Bordea
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Ceremonia de primire a absolvenţilor INM de către Preşedintele României – 2 februarie 2016 (data publicare: 04 februarie 2016)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker