Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   118.697.444   
Cititori:
   7.139.330   
Achizitii publice
RSS Feed 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Cauta in sectiune:
MACHETARE GRAFICĂ, ELABORARE VERSIUNE AUDIO ȘI MULTIPLICARE PACHET INFORMATIV în cadrul proiectului "Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația roma și alte grupuri vulnerabile/ Improving acces to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups", finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 17 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Organizarea unei campanii de constientizare având drept scop diseminarea informațiilor relevante privind acordarea de asistență juridică gratuită pentru grupurile vulnerabile sau dezavantajate, precum și distribuirea pachetului informativ în vederea conștientizării în cadrul acestor grupuri a drepturilor și libertăților civile, în cadrul proiectului "Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile/Improving acces to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups", finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 6 ianaurie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Servicii de traducere și interpretare pentru activitățile planificate în cadrul fazei a doua aferente proiectului "Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile/Improving access to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups of the population" finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 28 decembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Servicii necesare organizării a două seminarii în materia eticii, în cadrul proiectului "Consolidarea integrității în cadrul sistemului judiciar" (dată publicare: 07 decembrie 2016)
     patrat.gif  Clarificări 1 (dată publicare: 08 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  DescarcaDescarca

Lotul 1: servicii de traducere - respectiv traducere din limba engleză în limba română a unui pachet informativ elaborat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile” Cod CPV revizuit - 79530000-8 - Servicii de traducere; Lotul 2: servicii de traducere - respectiv traducere din limba romana în limba rromani a unui pachet informativ elaborat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile” Cod CPV revizuit - 79530000-8 - Servicii de traducere; in cadrul proiectului „Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 06 decembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Echipamente IT și tehnice în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar din România de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian - Faza a II-a (dată publicare: 29 noiembrie 2016)
     patrat.gif  Clarificare nr. 5 - lot 7 (dată publicare: 12 ianuarie 2017)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificare nr.4 - lot 8 (dată publicare: 11 ianuarie 2017)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificare nr.3 - lot 4 și lotul 8 (dată publciare: 10 ianuarie 2017)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificare nr. 2 Lot 6 (dată publicare: 21 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificare nr. 1 Lot 6 (dată publicare: 14 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  DescarcaDescarca

"Servicii de evaluare aplicatie STATIS" Cod CPV revizuit - 72800000-8 Servicii de audit informatic și de testări informatice (dată publciare: 28 noiembrie 2016)
     patrat.gif  Prelungire termen - "Servicii de evaluare aplicatie STATIS" Cod CPV revizuit - 72800000-8 Servicii de audit informatic și de testări informatice (dată publicare: 28 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  DescarcaDescarca

Atribuirea unui contract de prestări servicii privind: ,,Furnizarea de consultanță juridică directă pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă", în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014"
     patrat.gif  Anunţ privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor (dată publicare: 13 ianuarie 2017)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Proces verbal al sedintei de deschidere oferte 15.12.2016 (dată publicare: 16 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificarea nr.3 (dată publicare: 09 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificarea nr.2 (dată publicare: 08 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Clarificarea nr.1 (dată publicare: 28 noiembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Documentația de atribuire word (dată publicare: 28 noiembrie 2016)
          DescarcaDescarca

Servicii de editare, tipărire si multiplicare a Ghidului practic in domeniul cooperării in cauzele transfrontaliere cu minori pentru desfăşurarea in bune condiţii a activităţilor incluse in cadrul proiectului bilateral: "Mecanismele juridice de protecţie a minorului in caicele transfrontaliere", finanţat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, programul RO 24 "Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare" (dată publicare: 24 noiembrie 2016)
     patrat.gif  Clarificări I Cod CPV - 79810000-5- Servicii tipografice, Cod CPV - 79822500-7- Servicii de proiectare grafică (dată publicare: 07 decembrie 2016)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  DescarcaDescarca

CONSULTARE PIAȚĂ - MACHETARE GRAFICĂ, ELABORARE VERSIUNE AUDIO ȘI MULTIPLICARE PACHET INFORMATIV (dată publicare: 22 noiembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


Agenda Presedintelui
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
12 ianuarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu doamna Paraskevi Michou, Secretarul General Adjunct al Comisiei Europene
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (L. Palade)
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L. Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2015 (L. Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (L. Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine în anul 2015. (L. Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
13 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată cu prilejul începerii cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii de către noua promoţie de auditori de justiţie, 2017-2018 (F. DEAC)
13 ianuarie 2017
Participare și alocuțiune în cadrul festivității de începere a cursurilor noii generații de auditori de justiție, Institutul National al Magistraturii (C.OLARU)
16 decembrie 2016
Participare la ședința de analiză a activității DIICOT pe semestrul II/2016, Brașov, (G. MUSCALU)
12 - 13 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava (B. GABOR)
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (A. ŞERBAN)
23 - 25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema: "Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunii de conflict de interese"- cu reprezentanţii conducerii Ministerului Public, toţi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, toţi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie, şefii Serviciilor Judeţene Anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, conducerea Serviciului Român de Informaţii, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la Sibiu, judeţul Sibiu (B. GABOR)
23-25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema "Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese", Sibiu (G. MUSCALU)
16-18 noiembrie 2016
Participare la cea de-a cincea Intalnire in cadrul "Retelei tribunalelor",Sinaia (M. NEAGOE,  N.POPESCU)
16 noiembrie 2016
Participare și prezentări specifice având ca temă Interdicții și incompatibilități. Practica Secției de procurori în materie disciplinară., seminar organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, în cadrul programului de pregătire profesională continuă (G. MUSCALU)
15 noiembrie 2016
Participare la Conferința Națională "Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal", organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române (G. MUSCALU, B. GABOR)
07 noiembrie 2016
Primirea la sediul Consiliului a grupului de magistrați străini, ce vizitează România în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (G. MUSCALU)
3 noiembrie 2016
Participare la Seminarul cu tema "Metode de investigare a infracțiunilor de corupție. Aspecte de practică judiciară", organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, în colaborare cu Institutul National al Magistraturii (G. MUSCALU)
3-4 noiembrie 2016
Participare la Seminarul de formare continuă organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (G. MUSCALU)
04 noiembrie 2016
Participare şedinţă de pregătire profesională cu procurori de la toate nivelurile ierarhice din raza de jurisdicţie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel AlbaIulia – Geoagiu, Hunedoara (B. GABOR)
03 noiembrie 2016
Participare seminar "Metode de investigare a infracţiunilor de corupţie. Aspecte de practică judiciară" la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (B. GABOR)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker