Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   121.514.718   
Cititori:
   7.339.470   
Afaceri europene si cooperare juridica internationala > Parteneri externi
PROIECTE RECJ 2015-2016
Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar
     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

PROIECTE RECJ 2014-2015
1. Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar
     patrat.gif  engleza
          DescarcaDescarca

2. Standarde minime
     patrat.gif  engleza
          DescarcaDescarca

PROIECTE RECJ 2013-2014
1. Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar
Proiectul a avut ca obiectiv principal elaborarea unor linii directoare pentru aplicarea corespunzătoare a indicatorilor şi colaborarea cu Comisia Europeană privind dezvoltarea viitoare a tabloului de bord pentru justiţie al UE. Al doilea obiectiv a avut în vedere identificarea şi evaluarea riscurilor actuale la adresa independenţei sistemelor judiciare din statele membre şi din statele cu statut de observator, precum şi a mijloacelor prin care aceste riscuri pot fi reduse. În cadrul proiectul s-a derulat un studiu pilot cu privire la aplicarea indicatorilor în patru sisteme judiciare: Irlanda, Italia, Olanda şi România.
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

2. Standarde minime
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare - Declaraţia de la Roma, 13 iunie 2014
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

Dezvoltarea unor standarde pentru justiţie III - Standarde minime privind evaluarea profesională şi inamovibilitatea membrilor sistemului judiciar Raport 2012- 2013
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

Cristalizarea liniilor directoare, a recomandărilor şi a principiilor RECJ - Raport 2012-2013
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

Reforma Judiciară în Europa - partea a II_a - Linii directoare pentru înfăptuirea unui act de justiţie eficient -Raport 2012-2013
     patrat.gif  engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  română
          DescarcaDescarca

REŢEAUA EUROPEANĂ A CONSILIILOR JUDICIARE

www.encj.eu

Date generale
     patrat.gif  Plan strategic privind proiectele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Statutul RECJ - EN
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Statutul RECJ - RO
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Prezentarea RECJ
          DescarcaDescarca

PROIECTE RECJ 2011 - 2012:
1. REFORMA JUDICIARĂ ÎN EUROPA

Prezentare: Raportul analizează măsurile de reformă implementate sau planificate în ţările care au participat la lucrările echipei de proiect "Reforma judiciară în Europa". Raportul dezvoltă unele idei exprimate în Declaraţia de la Vilnius, prin examinarea diferitelor reforme care sunt în curs de implementare şi se speră că, în acest mod, se va oferi factorilor de decizie din Europa un punct de vedere al consiliilor judiciare cu privire la reforma judiciară. Acest raport nu încearcă să rezolve problemele de sistem existente în statele membre, dar propune statelor membre ale RECJ o vedere de ansamblu asupra reformei judiciare şi bune practici pentru a se adresa provocărilor din sistemul judiciar.

     patrat.gif  Raportul privind Reforma Judiciară în Europa
          DescarcaDescarca

2. DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE MINIME PENTRU JUSTIŢIE II
Prezentare: Raportul descrie indicatorii identificaţi în materia standardelor minime pentru justiţie, aşa cum au fost definiţi în cuprinsul raportului anterior 2010/2011, elaborat de echipa de proiect. Raportul se concentrează pe indicatorii privind temele principale avute în vedere de Echipa de proiect în cadrul reuniunilor de la Vilnius, Bruxelles şi Palma de Mallorca, respectiv: recrutare, selecţie, numire şi, acolo unde este posibil, promovare a magistraţilor.
     patrat.gif  II. Raportul privind Dezvoltarea unor Standarde minime pentru Justiţie II
          DescarcaDescarca

3. CERERI PENTRU COOPERARE
Prezentare: Proiectul s-a născut din ideea conform căreia este timpul ca RECJ să implementeze un sistem pentru acordarea de asistenţă către consiliile judiciare, în activitatea acestora de implementare a recomandărilor, principiilor directoare şi standardelor RECJ, precum şi în activitatea de soluţionare a problemelor. Conceptul a fost acela conform căruia o asemenea asistenţă va fi asigurată sub forma unui răspuns la o cerere de cooperare transmisă de un anumit consiliu.
     patrat.gif  Raportul privind Cereri pentru cooperare
          DescarcaDescarca

4. JUSTIŢIE, SOCIETATE ŞI MEDIA
Prezentare: Acest raport prezintă punctul de vedere al RECJ şi va face recomandări pentru a creşte înţelegerea sistemului judiciar şi pentru a asigura faptul că sistemul de justiţie este mai transparent pentru public şi societate. Echipa de proiect a analizat ce măsuri pot fi luate pentru a reduce decalajul dintre sistemul judiciar şi societate şi modul în care poate fi sporită cooperarea şi relaţia dintre sistemul judiciar şi mass-media. Totodată, acest raport analizează modul în care poate fi asigurat un schimb corespunzător de informaţii cu mass-media şi dacă există o modalitate pentru  a se asigura că informaţia este descrisă corect în mass-media.
     patrat.gif  Raportul privind Justiţie, societate şi media
          DescarcaDescarca

PROIECTE RECJ 2010 - 2011:
1. ROLUL CONSILIILOR JUDICIARE
Prezentare: Sub coordonarea Consiliului Judiciar din Italia, a fost implementat proiectul privind colectarea informaţiilor relevante (inclusiv soft law) referitoare la Consiliile Judiciare (compunere, competenţă, etc.) şi actualizarea regulată a acestor informaţii. De asemenea, va fi elaborat şi publicat (in special pe pagina de internet a Reţelei) un ghid al Consiliilor Judiciare.
     patrat.gif  Raportul proiectului privind Consiliile Judiciare
          DescarcaDescarca

2. DURATA PROCEDURILOR JUDICIARE
Sub coordonarea Administraţiei Naţionale a Instanţelor din Danemarca, a fost implementat proiectul privind durata procedurilor judiciare, care a vizat următoarele activităţi: - furnizarea de informaţii şi dezvoltarea celor mai bune practici în domeniul justiţiei pe teme precum: managementul calităţii, transparenţa, accesul la justiţie, etc.; - actualizarea şi completarea informaţiilor cu privire la cele mai bune practici din domeniul justiţiei; - organizarea periodică a unor conferinţe la care să participe factorii de decizie şi actorii importanţi din sistemul justiţiei pe teme specifice şi de interes în acest domeniu.
     patrat.gif  Registrul actualizat privind accesul la justiţie (versiunea 1 mai 2011)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Raportul privind durata procedurilor
          DescarcaDescarca

3. DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE PENTRU JUSTIŢIE
Prezentare: Proiectul, implementat sub coordonarea Consiliului General al Puterii Judiciare din Spania, a avut drept scop dezvoltarea unor standarde minime reprezentative pentru justiţie la nivel european in diverse domenii precum: atribuţiile magistraţilor, criteriile de numire, formarea profesională judiciară, procesarea informaţiilor, etică judiciară, etc.
     patrat.gif  Chestionar
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Raportul proiectului privind standardele minime
          DescarcaDescarca

4. INCREDEREA PUBLICĂ ÎN JUSTIŢIE
Prezentare: Proiectul a avut drept scop dezvoltarea analizei şi monitorizarea încrederii publice în justiţie la nivelul statelor din Uniunea Europeană si a fost coordonat de Înaltul Consiliu Judiciar din Belgia.
     patrat.gif  Raportul proiectului privind încrederea publică în justiţie
          DescarcaDescarca

Documentaţie relevantă
     patrat.gif  Adunarea Generală de la Vilnius 2011 - Declaraţia privind provocările şi oportunităţile pentru justiţie în climatul economic actual (RO)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Vilnius 2011 - Declaraţia privind provocările şi oportunităţile pentru justiţie în climatul economic actual (EN/FR)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Budapesta 2008 - Declaraţia privind guvernarea autonomă a puterii judecătoreşti (EN/FR)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Bucureşti 2009 - Declaraţia privind transparenţa şi accesul la justiţie (RO)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Bucureşti 2009 - Declaraţia privind transparenţa şi accesul la justiţie (EN/FR)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Londra 2010 - Declaraţia privind etica judiciară (RO)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adunarea Generală de la Londra 2010 - Declaraţia privind etica judiciară (EN/FR)
          DescarcaDescarca

.

.

BULETINUL RECJ
     patrat.gif  Ediţia nr. 6 (decembrie 2010)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ediţia nr. 5 (decembrie 2009)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ediţia nr. 4 (iulie 2009)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ediţia nr. 3 (martie 2009)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ediţia nr. 2 (ianuarie 2009)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ediţia nr. 1 (septembrie 2008)
          DescarcaDescarcaAgenda Presedintelui
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare
09 martie 2017
Întrevedere cu reprezentanţii Băncii Mondiale în contextul finalizării proiectului "Reforma sistemului judiciar"
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2016
07 martie 2017
Participarea la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Bucureşti
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Timişoara
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
03 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti.
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
27 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timisoara.
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 la Directia Nationala Anticoruptie.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
17 martie 2017
Participare la întâlnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Rm.Vâlcea (M. MATEESCU)
17 martie 2017
Participare, în calitate de speacker, la Conferinţa "Cheia către magistratură. Primul pas: admiterea" , Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. (G. Baltag)
16 martie 2017
Participare la întâlnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Drăgășani (M. MATEESCU).
15-18 martie 2017
Participare la întâlnirea echipei Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Viena (A. CHIŞ; N. SOLOMON) 
13-14 martie 2017
Participare la Proiectul 2 - " Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic" , derulat în cadrul RECJ(Ljubljana) (T. TOADER, E. OPRINA) 
09 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Alba Iulia în anul 2016 (A. CHIŞ)
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare (C. OLARU)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Târgu Mureş în anul 2016 (A. CHIŞ)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Tg.Mureş, în cursul anului 2016. (N. ŢÎNŢ)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2016 (M. MATEESCU)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2016 (N. SOLOMON)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (T. TOADER)
07 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Ministerul Public în anul 2016 (C. OLARU)
07 martie 2017
Participarea la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Bucureşti (G. BALTAG)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Bucureşti, în cursul anului 2016. (N. ŢÎNŢ, E. OPRINA)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker