Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   118.697.347   
Cititori:
   7.139.318   
Institutul National al Magistraturii > Prezentare
Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (dată publicare: 12 ianuarie 2015)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicare: 17.04.2014)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind reluarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă (data publicării: 28 noiembrie 2011)
     patrat.gif  Descarcă

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicării: 18 februarie 2011)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recrutarea si formarea iniţială a magistraţilor
     patrat.gif  Anunt

     patrat.gif  Propuneri finale recrutare si formare initiala

     patrat.gif  Propuneri concurs admitere INM

     patrat.gif  Programe de formare initiala în INM - perspective

     patrat.gif  Recrutare si formare initiala magistrati recrutati conform art.33 din legea 303/2004

     patrat.gif  Chestionar de evaluare a formării iniţiale - noiembrie 2010

Programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2009 (data publicării: 12 ianuarie 2009)
     patrat.gif  Anexa 2 : Domenii şi termene

     patrat.gif  Anexa 1 : Acţiuni de formare

     patrat.gif  Programul de formare continuă 2009

     patrat.gif  Hotărârea Plenului CSM nr. 1488/17 decembrie 2008 prin care a fost aprobat Programul de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pe 2009

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (data publicării: 24 octombrie 2008)
     patrat.gif  Afiseaza

Anunţ privind expirarea duratei mandatului reprezentantului asociaţiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi declanşarea procedurii de desemnare a unui nou reprezentant (data publicării : 22 octombrie 2008)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiilor de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii responsabil cu formarea iniţială şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (data publicării : 8 februarie 2008)
     patrat.gif  Afişare anunţ

Prezentarea Institutului Naţional al Magistraturii

   Instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii este organizat şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:
      - Legea nr. 304/ 2004 pentru organizarea judiciară, republicată
      - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
      - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
      - Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii aprobat prin Hotărârea nr. 320/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.   Institutul realizează formarea iniţială a viitorilor magistraţi - judecători şi procurori -, formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile legii.

   Prima promoţie a absolvit cursurile în anul 1992.

   Pregătirea auditorilor de justiţie pentru profesia de magistrat se bazează pe cunoaşterea tendinţelor şi a evoluţiei principalelor instituţii juridice, inclusiv în dreptul comparat, având în vedere mai ales dobândirea de cunoştinţe practice necesare pentru a deveni judecător sau procuror.
   Institutul Naţional al Magistraturii a elaborat programele de învăţământ având în vedere promovarea unei formări pe baze practice, fără a neglija aspectele teoretice, de natură a scoate în evidenţă gândirea critică şi de a accentua ideea de serviciu în folosul comunităţii pe care o reprezintă sistemul judiciar.

   Totodată, Institutul urmăreşte integrarea adecvată a unor noi discipline în procesul de învăţământ, cum ar fi dreptul comunitar şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg, drepturile omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul de proprietate intelectuală, dreptul concurenţei, dreptul consumatorului, dreptul mediului etc.
 INM are următoarea structură:
   a) organele de conducere;
   b) departamentul de formare iniţială;
   c) departamentul de formare continuă;
   d) departamentul de formare a formatorilor;
   e) departamentul economico - administrativ.
 Conducerea INM se realizează de către consiliul ştiinţific, directorul, 2 directori adjuncţi şi directorul executiv. Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, după cum urmează: un judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; un judecător al Curţii de Apel Bucureşti; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiţie; un reprezentant al asociaţiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului. În cadrul INM funcţionează consiliul pedagogic, ca organ consultativ al consiliului ştiinţific. Din consiliul pedagogic fac par   te directorul şi directorii adjuncţi ai INM, şefii de catedră, titularii de disciplină, precum şi 2 reprezentanţi ai coordonatorilor de practică, unul pentru grupele de judecători şi unul pentru grupele de procurori.
 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială din cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=14
 Concursul de admitere la INM

 Procesul de selecţie a magistraţilor are la bază exclusiv criteriul competenţei profesionale şi al bunei reputaţii şi se realizează numai prin concurs, cu respectarea principiilor transparenţei, al egalităţii de şanse între candidaţi şi al anonimatului probelor.
 Probele concursului de admitere vizează selectarea acelor candidaţi care întrunesc următoarele calităţi:
     • bună cunoaştere a principalelor ramuri şi instituţii de drept; întrucât formarea iniţială în cadrul INM nu dublează cele studiate în facultate, este necesară verificarea cunoştinţelor fundamentale de drept cu ocazia examenului de admitere,
     • capacitatea de a interpreta şi aplica normele de drept,
     • existenţa unei gândiri logice, structurate.

 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială din cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=35
 
 Formarea iniţială
 
 Formarea în cadrul INM urmăreşte să creeze şi să dezvolte următoarele calităţi şi capacităţi ale auditorilor de justiţie:
   - interpretarea şi aplicarea dreptului în mod uniform;
   - stăpânirea nu doar a normelor de drept, ci şi a tehnicilor specifice profesiei de magistrat;
   - existenţa unei conştiinţe a apartenenţei la  profesie;
   - existenţa unei deschideri internaţionale asupra dreptului;
   - existenţa unei formări generaliste.
 
 Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială în cadrul INM poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=3
Dotări. Facilităţi
Pentru activitatea de instruire sunt destinate aula, biblioteca, săli de seminar şi laboratoare de informatică, precum şi o sală pentru procesele experimentale. De asemenea, Institutul Naţional al Magistraturii oferă auditorilor de justiţie posibilitatea de a lua masa la cantina de la sediul său şi de a locui în căminul special destinat acestui scop. Căminul dispune de un număr de 45 de camere, precum şi de un apartament de 2 camere pentru protocol, în total 131 de locuri.
 
 Formarea continuă

Formarea magistraţilor în cadrul programului de formare continuă, este realizată în primul rând  prin intermediul reţelei de formatori  aleşi din rândul magistraţilor, dar şi de către formatorii INM din cadrul formării iniţiale, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, experţi cu o altă specializare decât cea juridică sau experţi străini, în cadrul programelor de asistenţă internaţională acordată statului român sau a altor programe internaţionale derulate de România.
Formarea continuă se realizează la sediul INM din Bucureşti, în centrele regionale de pregătire de la Sovata, Timişoara, Bârlad şi Amara, precum şi la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.
Pentru mai multe detalii legate de programul formare continua INM, poate fi accesată următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=4

Formarea formatorilor
 Potrivit legii, INM este instituţia publică care realizează formarea formatorilor. INM desfăşoară o serie de programe de formare a formatorilor, în diverse domenii. Pentru mai multe detalii legate de aceste programe şi de domeniile în care INM desfăşoară acţiuni de formare a formatorilor, precum şi de modul de selectare a acestora, se poate accesa următoarea adresă: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=5
Site-ul INM

Site-ul INM www.inm-lex.ro a fost conceput ca un mijloc eficient de a aduce la cunoştinţa celor interesaţi cele mai noi informaţii legate de activitatea INM, de concursurile organizate prin intermediul său, dar şi ca un mijloc de comunicare între magistraţi şi INM şi chiar între magistraţi.

Astfel, prin intermediul site-ului magistraţii se pot înscrie on-line la seminariile de formare continuă organizate de INM (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=22 ) şi pot să îşi exprime idei, opinii sau să comunice între ei prin intermediul forumului INM (http://www.inm-lex.ro/forum/index.php ).

Concursuri şi examene

Potrivit legii, CSM organizează, prin intermediul INM, următoarele concursuri şi examene:

   • concursul de admitere în magistratură (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=36 );
   • examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=38 );
   • concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=39 );
   • concursul de numire în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor de la tribunale şi curţile de apel precum şi parchetele de pe lângă acestea (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=58 );
   • concursul de numire în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea (http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=62 ).


Agenda Presedintelui
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
12 ianuarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu doamna Paraskevi Michou, Secretarul General Adjunct al Comisiei Europene
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (L. Palade)
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L. Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2015 (L. Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (L. Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine în anul 2015. (L. Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
13 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată cu prilejul începerii cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii de către noua promoţie de auditori de justiţie, 2017-2018 (F. DEAC)
13 ianuarie 2017
Participare și alocuțiune în cadrul festivității de începere a cursurilor noii generații de auditori de justiție, Institutul National al Magistraturii (C.OLARU)
16 decembrie 2016
Participare la ședința de analiză a activității DIICOT pe semestrul II/2016, Brașov, (G. MUSCALU)
12 - 13 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava (B. GABOR)
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (A. ŞERBAN)
23 - 25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema: "Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunii de conflict de interese"- cu reprezentanţii conducerii Ministerului Public, toţi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, toţi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie, şefii Serviciilor Judeţene Anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, conducerea Serviciului Român de Informaţii, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la Sibiu, judeţul Sibiu (B. GABOR)
23-25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema "Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese", Sibiu (G. MUSCALU)
16-18 noiembrie 2016
Participare la cea de-a cincea Intalnire in cadrul "Retelei tribunalelor",Sinaia (M. NEAGOE,  N.POPESCU)
16 noiembrie 2016
Participare și prezentări specifice având ca temă Interdicții și incompatibilități. Practica Secției de procurori în materie disciplinară., seminar organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, în cadrul programului de pregătire profesională continuă (G. MUSCALU)
15 noiembrie 2016
Participare la Conferința Națională "Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal", organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române (G. MUSCALU, B. GABOR)
07 noiembrie 2016
Primirea la sediul Consiliului a grupului de magistrați străini, ce vizitează România în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (G. MUSCALU)
3 noiembrie 2016
Participare la Seminarul cu tema "Metode de investigare a infracțiunilor de corupție. Aspecte de practică judiciară", organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, în colaborare cu Institutul National al Magistraturii (G. MUSCALU)
3-4 noiembrie 2016
Participare la Seminarul de formare continuă organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (G. MUSCALU)
04 noiembrie 2016
Participare şedinţă de pregătire profesională cu procurori de la toate nivelurile ierarhice din raza de jurisdicţie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel AlbaIulia – Geoagiu, Hunedoara (B. GABOR)
03 noiembrie 2016
Participare seminar "Metode de investigare a infracţiunilor de corupţie. Aspecte de practică judiciară" la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (B. GABOR)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker