Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   118.697.367   
Cititori:
   7.139.321   
Legislatie > Avizare acte normative
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Cauta in sectiune:
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului de modificare şi completare a Codului de procedură penală şi a legii nr. 304/2004 privind orghanizarea judiciară
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1312 din 27 octombrie 2016.
Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative īn domeniul străinilor
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Afacerilor Internei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1190 din 6 octombrie 2016.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 725/1993 privind stabilirea ţinutei vestimentare a magistraţuilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecătorii, de la parchetele de pe lāngă instanţele civile, precum şi a grefierilor civili de la instanţele militare, īn şedinţele de judecată, republicată
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz negativ prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1114 din 19 septembrie 2016, pentru motivele arătate īn anexă.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea īn aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare īn Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de īnlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Afacerilor Interne
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1109 din 19 septembrie 2016.
Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/2014, cu modificările şi completările ulterioare
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1054 din 6 septembrie 2016, cu observaţia menţionată īn anexă.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private romāne īn cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, şi pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi īn domeniul adopţiei internaţionale
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Muncii, Familiei, protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnicei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 1003 din 23 august 2016.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardului de publicare a informaţiilor de interes public
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 938 din 23 august 2016, cu observaţiile prezentate īn anexă.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 913 din 23 august 2016, cu observaţiile prezentate īn anexă.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Instituţia care solicită avizul: Camera Deputaţilor - Parlamentul Romāniei
Avizul C.S.M.: Aviz negativ prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 891 din 14 iulie 2016, pentru motivele prezentate īn anexă.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, cu modificările ulterioare
Instituţia care solicită avizul: Camera Deputaţilor - Parlamentul Romāniei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 803 din 28 iunie 2016, cu observaţiile şi propunerile arătate īn anexă.
Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1226/C/2009
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 735 din 28 iunie 2016.
Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Afacerilor Interne
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 734 din 28 iunie 2016.
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare īn cursul procesului penal
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 733 din 28 iunie 2016, cu observaţiile prezentate īn anexă.
Proiectul Hotărārii Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru^ modificarea Hotărārii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 709 din 16 iunie 2016
Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere īn aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Finanţelor Publice
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil, prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 609 din 26 mai 2016.
Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea legii nr. 286/2009 privind Codul penai, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.5.M.: Aviz favorabil, prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 548 din 12 mai 2016,
cu observaţiile prezentate in anexă.
Proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.:Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M.nr.548 din 12 mai 2016, cu observaţiile din anexă
Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din Romānia īn spaţiul feroviar unic european
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Transporturilor
Avizul CS.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului CS.M. nr. 508 din 26 aprilie 2016, cu observaţiile din anexă.
Proiectul de Hotărāre a Guvernului pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.5.M. nr. 403 din 14 aprilie 2016.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Culturii
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărārea Plenului C.S.M. nr. 401 din 14 aprilie 2016.
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Agenda Presedintelui
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de īncepere a cursurilor īn cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
12 ianuarie 2017
Īntālnirea conducerii CSM cu doamna Paraskevi Michou, Secretarul General Adjunct al Comisiei Europene
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
7-9 decembrie 2016
Participare la īntālnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat īn cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (L. Palade)
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L. Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public īn anul 2015 (L. Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Timişoara (L. Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine īn anul 2015. (L. Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
13 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată cu prilejul īnceperii cursurilor īn cadrul Institutului Naţional al Magistraturii de către noua promoţie de auditori de justiţie, 2017-2018 (F. DEAC)
13 ianuarie 2017
Participare și alocuțiune īn cadrul festivității de īncepere a cursurilor noii generații de auditori de justiție, Institutul National al Magistraturii (C.OLARU)
16 decembrie 2016
Participare la ședința de analiză a activității DIICOT pe semestrul II/2016, Brașov, (G. MUSCALU)
12 - 13 decembrie 2016
Participare la īntālnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic, derulat īn cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava (B. GABOR)
7-9 decembrie 2016
Participare la īntālnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat īn cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (A. ŞERBAN)
23 - 25 noiembrie 2016
Participare la īntālnirea regională cu tema: "Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunii de conflict de interese"- cu reprezentanţii conducerii Ministerului Public, toţi procurorii generali ai parchetelor de pe lāngă curţile de apel, toţi prim-procurorii parchetelor de pe lāngă tribunal, conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie, şefii Serviciilor Judeţene Anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, conducerea Serviciului Romān de Informaţii, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, la Sibiu, judeţul Sibiu (B. GABOR)
23-25 noiembrie 2016
Participare la īntālnirea regională cu tema "Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese", Sibiu (G. MUSCALU)
16-18 noiembrie 2016
Participare la cea de-a cincea Intalnire in cadrul "Retelei tribunalelor",Sinaia (M. NEAGOE,  N.POPESCU)
16 noiembrie 2016
Participare și prezentări specifice avānd ca temă Interdicții și incompatibilități. Practica Secției de procurori īn materie disciplinară., seminar organizat de Parchetul de pe lāngă Tribunalul Călărași și Parchetul de pe lāngă Tribunalul Ialomița, īn cadrul programului de pregătire profesională continuă (G. MUSCALU)
15 noiembrie 2016
Participare la Conferința Națională "Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal", organizată de Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Romāne (G. MUSCALU, B. GABOR)
07 noiembrie 2016
Primirea la sediul Consiliului a grupului de magistrați străini, ce vizitează Romānia īn cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (G. MUSCALU)
3 noiembrie 2016
Participare la Seminarul cu tema "Metode de investigare a infracțiunilor de corupție. Aspecte de practică judiciară", organizat de Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel  Galați, Parchetul de pe lāngă Tribunalul Brăila, īn colaborare cu Institutul National al Magistraturii (G. MUSCALU)
3-4 noiembrie 2016
Participare la Seminarul de formare continuă organizat de Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Alba Iulia (G. MUSCALU)
04 noiembrie 2016
Participare şedinţă de pregătire profesională cu procurori de la toate nivelurile ierarhice din raza de jurisdicţie a Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel AlbaIulia – Geoagiu, Hunedoara (B. GABOR)
03 noiembrie 2016
Participare seminar "Metode de investigare a infracţiunilor de corupţie. Aspecte de practică judiciară" la Parchetul de pe lāngă Tribunalul Brăila (B. GABOR)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker