Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   118.697.396   
Cititori:
   7.139.325   
Legislatie > Propuneri legislative
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii de către instanţele judecătoreşti - Proiect
     patrat.gif  Proiectul

OBSERVAŢII şi PROPUNERI la PROIECTUL LEGII PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGILOR nr. 303/2004, nr. 304/2004 şi nr. 317/2004
     patrat.gif  DescarcaDescarca

PROPUNERI LEGISLATIVE

Propunere legislativă CSM

Instituţia la care a fost înaintată propunerea

Data transmiterii

Propunere de modificare şi completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul persoanlului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

- Hotărârea  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 312 din 17 august 2005

Ministerul Justiţiei

12.07.2005

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru preluarea procurorilor financiari de către Ministerul Public

- Hotărârea  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din 30 martie 2005

Ministerul Justiţiei

11.04.2005

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Şcoala Naţională de Grefieri

- Hotărârea  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 78 din  9 martie 2005

 Ministerul Justiţiei

 11.04.2005

Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 112 alin. (1) şi completarea art. 92 cu un nou alineat din Codului de procedură civilă

Ministerul Justiţiei

5.05.2005

Proiect de Lege pentru completarea art. 27 din O.U.G. nr.27/2006

 - Hotarârea nr.713/ din 2 noiembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

6.11.2006

Propunere de modificare a Legii nr.303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vizând art.33 alin.(1).

- Hotărârea nr.810 din 13 decembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

22.12.2006

Propunere de modificare a Legii nr.567/2004, vizând dispoziţiile art.93. 

- Hotărârea nr.817 din 21 decembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministerul Justiţiei

22.12.2006

Propunere de modificare a art.10 alin.(1), art.III din Ordonanţa de urgenţă nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la sigurările sociale de stat şi asigurările de sănătate

Hotarârea nr.251 din 3 aprilie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

18.04.2007

Propuneri de completare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi în cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

Hotărârea nr.199 din 3 aprilie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

13.04.2007

Proiect de Lege privind unele măsuri  pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii de către instanţele judecătoreşti,

Hotărârea nr.352 din 3 mai 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

05.2007

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea "Zilei Justiţiei" pentru a lua măsurile ce se impun în vederea promovării acesteia  

Hotărârea nr.392 din 24 mai 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

06.2007

Propunere de modificare şi completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul persoanlului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

 Hotărârea; Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 818 din 4 septembrie 2008

Ministerul Justiţiei

08.10.2008

Propunere de modificare a art.45 alin.(1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, referitor la componenţa comisiilor de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii

Ministerul Justiţiei

03.11.2008

Propunere de modificare a  dispoziţiilor art.93 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

22.12.2008

Propunere de actualizare a Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată referitoare la pensile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2005

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

21.01.2009

Propunere de modificare a prevederilor art.54 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

28.01.2009

Propunere de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

11.02.2009

Propunere de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, referitor la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor, la statutul inspectorilor şi la statutul magistraţilor asistenţi

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

30.03.2009

Propunere de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Codului de procedură penală, referitoare la răspunderea materială a judecătorilor şi procurorilor

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

10.04.2009

Propunere de iniţiere a unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea reuniunii Adunării Generale a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare

 Hotărârea; Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 818 din 4 septembrie 2008

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

15.04.2009

Propunere de modificare şi completare a art.418 din Codul de procedură penală

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

19.05.2009

Propuneri de masuri de natură să asigure suplimentarea fondurilor care ar pute alimenta bugetele instanţelor judecătoreşti:

1-       trecerea sumelor provenind din taxele judiciare de timbru de la bugetele locale la bugetele instanţelor judecătoreşti;

2-       majorarea nivelurilor taxelor judiciare de timbru, care sunt încă la nivelurile stabilite pentru anul 2007;

3-       unificarea grilelor, utilizate pentru stabilirea taxelor de timbru în activitatea notarială, cu normativele avute în vedere de experţii judiciari evaluatori;

4-       reintroducerea cheltuielilor  de procedură în procesele civile;

5-       instituirea unei taxe, pentru cererile de eliberare, a unor copii simple de pe înscrisuri din dosare, de către instanţele judecătoreşti;

6-        instituirea unei taxe, pentru înregistrarea la curţile de apel a executorilor judecătoreşti şi a notarilor publici, respectiv pentru înregistrarea la tribunale a interpreţilor şi traducătorilor;

7-       Constituirea ca venituri în bugetele instanţelor judecătoreşti a sumelor încasate  din închirierea unor spaţii în sediile acestora(pentru vânzarea de carte juridică, xerox, dactilografie, bufet), precum şi a sumelor încasate din folosirea locurilor de parcare din apropierea sediilor instanţelor judecătoreşti;

8-       Reglementarea unei taxe pentru eliberarea de copii depe documentele deţinute de instanţele judecătoreşti, în urma unei solicitări de informaţii de interes public.

- Guvernul României

- Ministerul Justiţiei şi     Libertăţilor Cetăţeneşti

- Ministerul Finanţelor publice

 

25.06.2009

Propunere de modificare a Legii nr. 317/2004, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr.59/2009

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

30.07.2009

Propunere de abrogare a O.U. G. nr. 212/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele de timbru judiciar precum şi propunerea de abrogare a art. III din Legea nr.276/2009 privind aprobarea  O.U.G. nr.212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

23.09.2009

Propunere pentru reglementarea unui nou caz de revizuire în procedura civilă, similar celui prevăzut de art. 394 lit. e) din Codul de procedură penală

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

19.10.2009

Propunere de completare a art.33 alin. (1) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

26.10.2009

Propunere de modificare a art.58 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

07.10.2009

 

 

 

 


Agenda Presedintelui
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
12 ianuarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu doamna Paraskevi Michou, Secretarul General Adjunct al Comisiei Europene
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (L. Palade)
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L. Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2015 (L. Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (L. Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine în anul 2015. (L. Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
13 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată cu prilejul începerii cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii de către noua promoţie de auditori de justiţie, 2017-2018 (F. DEAC)
13 ianuarie 2017
Participare și alocuțiune în cadrul festivității de începere a cursurilor noii generații de auditori de justiție, Institutul National al Magistraturii (C.OLARU)
16 decembrie 2016
Participare la ședința de analiză a activității DIICOT pe semestrul II/2016, Brașov, (G. MUSCALU)
12 - 13 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava (B. GABOR)
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (A. ŞERBAN)
23 - 25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema: "Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunii de conflict de interese"- cu reprezentanţii conducerii Ministerului Public, toţi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, toţi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie, şefii Serviciilor Judeţene Anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, conducerea Serviciului Român de Informaţii, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la Sibiu, judeţul Sibiu (B. GABOR)
23-25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema "Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese", Sibiu (G. MUSCALU)
16-18 noiembrie 2016
Participare la cea de-a cincea Intalnire in cadrul "Retelei tribunalelor",Sinaia (M. NEAGOE,  N.POPESCU)
16 noiembrie 2016
Participare și prezentări specifice având ca temă Interdicții și incompatibilități. Practica Secției de procurori în materie disciplinară., seminar organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, în cadrul programului de pregătire profesională continuă (G. MUSCALU)
15 noiembrie 2016
Participare la Conferința Națională "Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal", organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române (G. MUSCALU, B. GABOR)
07 noiembrie 2016
Primirea la sediul Consiliului a grupului de magistrați străini, ce vizitează România în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (G. MUSCALU)
3 noiembrie 2016
Participare la Seminarul cu tema "Metode de investigare a infracțiunilor de corupție. Aspecte de practică judiciară", organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, în colaborare cu Institutul National al Magistraturii (G. MUSCALU)
3-4 noiembrie 2016
Participare la Seminarul de formare continuă organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (G. MUSCALU)
04 noiembrie 2016
Participare şedinţă de pregătire profesională cu procurori de la toate nivelurile ierarhice din raza de jurisdicţie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel AlbaIulia – Geoagiu, Hunedoara (B. GABOR)
03 noiembrie 2016
Participare seminar "Metode de investigare a infracţiunilor de corupţie. Aspecte de practică judiciară" la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (B. GABOR)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker