Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   118.697.256   
Cititori:
   7.139.301   
Legislatie > Documente internationale
Avizul nr. 18 (2015) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) - "Poziţia puterii judecătoreşti şi relaţia ei cu celelalte puteri ale statului în democraţia modernă (dată publicare: 14 aprilie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Declaraţie cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei adoptată de Conferinţa Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est, Brijuni, Croaţia, 14 octombrie 2015 (data publicare: 13 noiembrie 2015)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români (dată publicare: 24 septembrie 2015)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 17 (2014) asupra evaluarii activitatii judecatorilor, calitatii justitiei si respectarii independentei sistemului judiciar (data publicare: 24 noiembrie 2014)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi adoptat cu ocazia celei de a 14-a reuniune plenară a CCJE (Strasbourg, 13-15 noiembrie 2013)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 15 (2012) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind specializarea judecătorilor
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 12 (2009) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind relaţiile între judecători şi procurori
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la Consiliul Justitiei în serviciul societăţii
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Notă privind Regulamentul Consiliului European referitor la marca comunitară
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 9 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind rolul judecătorilor naţionali în asigurarea unei aplicări efective a dreptului internaţional şi european
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 8 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) spre atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la 'Rolul judecătorilor în protecţia domniei legii şi a drepturilor omului în contextul terorismului'
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 7 (2005) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind 'Justiţia şi societatea'
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 6 (2004) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri asupra procesului echitabil într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în acest proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluţionare a disputelor
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 5 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri referitor la regulile şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 4 (2003) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind formarea iniţială şi continuă specifice judecătorilor la nivel naţional şi european
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 2 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind finanţarea şi administrarea instanţelor cu referire la eficienţa sistemului judiciar şi la articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Carta Europeana cu privire la Statutul judecatorului, adoptata de Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 iulie 1998
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Conventie din 4.11.1950 pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, adoptata de Consiliul Europei
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 1 din 20.03.1952 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 4 din 16.09.1963 recunoscând anumite drepturi si libertati, altele decât cele deja înscrise în Conventie si în primul Protocol aditional la Conventie
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Principii de baza privind independenta justitiei, adoptate de al 7-lea Congres al Natiunilor Unite privind prevenirea crimei si a tratamentelor ostaticilor, Milano, 26 august - 6 septembrie 1985
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 2 din 6.05.1963 atribuind Curtii Europene a Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 6 din 28.04.1983 privind abolirea pedepsei cu moartea
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 7 din 22.11.1984 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, încheiat la Roma la 4 noiembrie 1950
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr. 9 din 06.11.1990 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol nr.10 din 25.03.1992 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Statut model pentru grefierul european, adoptat de Consiliul Europei
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Conventia O.N.U. împotriva coruptiei
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Conventia civila privind coruptia, adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1999
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Conventia penala privind coruptia, adoptata de Consiliul Europei la 7 ianuarie 1999
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol aditional la Conventia penala asupra coruptiei, adoptat de Consiliul Europei la 15 mai 2003
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Conventia Europeana asupra imunitatii de jurisdictie, adoptata de Consiliul Europei si intrata în vigoare la 11 iunie 1976
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Protocol aditional la Conventia Europeana asupra imunitatii de jurisdictie, adoptat de Consiliul Europei si intrat în vigoare la 22 mai 1985
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recomandarea (2000) 19 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind rolul procurorului în sistemul de justitie penala, adoptat la 6 octombrie 2000
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recomandarea (2003) 14 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind interoperatibilitatea sistemelor de informatii în sectorul justitiei, adoptat la 9 septembrie 2003
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recomandarea (86) 12 a Comitetului de Ministri privind masurile pentru prevenirea încarcaturii de cauze în instante, adoptata la 16 septembrie 1986
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recomandarea (92) 15 Comitetul de Ministri catre statele membre privind învatamântul, cercetarea si pregatirea în domeniul dreptului si a tehnologiei informatiei, adoptata la 19 octombrie 1992
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Recomandarea (94) 12 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind independenta, eficienta si rolul judecatorilor, adoptata la 13 octombrie 1994
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Rezolutia (97) 24 a Comitetului de Ministri privind cele 20 de principii calauzitoare în lupta anticoruptie, adoptat la 6 noiembrie 1997
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Rezolutia (99) 5 a Comitetului de Ministri privind constituirea Grupului Statelor ce lupta împotriva Coruptiei (GRECO) adoptat la 1 mai 1999
     patrat.gif  DescarcaDescarca


Agenda Presedintelui
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
12 ianuarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu doamna Paraskevi Michou, Secretarul General Adjunct al Comisiei Europene
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (L. Palade)
15 martie 2016, ora 10
Participare la prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2015 (L. Palade).
14 martie 2016
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2015 (L. Palade).
4 martie 2016
Participare la dezbaterea raportului anual de activitate pe anul 2015 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (L. Palade)
3 martie 2016, ora 14.00
Participare la dezbaterea activităţii desfăşurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti şi Parchetele din subordine în anul 2015. (L. Palade)
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
13 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată cu prilejul începerii cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii de către noua promoţie de auditori de justiţie, 2017-2018 (F. DEAC)
13 ianuarie 2017
Participare și alocuțiune în cadrul festivității de începere a cursurilor noii generații de auditori de justiție, Institutul National al Magistraturii (C.OLARU)
16 decembrie 2016
Participare la ședința de analiză a activității DIICOT pe semestrul II/2016, Brașov, (G. MUSCALU)
12 - 13 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava (B. GABOR)
7-9 decembrie 2016
Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), precum şi la Adunarea Generală Extraordinară a RECJ, Haga (A. ŞERBAN)
23 - 25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema: "Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunii de conflict de interese"- cu reprezentanţii conducerii Ministerului Public, toţi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, toţi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunal, conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie, şefii Serviciilor Judeţene Anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, conducerea Serviciului Român de Informaţii, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la Sibiu, judeţul Sibiu (B. GABOR)
23-25 noiembrie 2016
Participare la întâlnirea regională cu tema "Investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunii de conflict de interese", Sibiu (G. MUSCALU)
16-18 noiembrie 2016
Participare la cea de-a cincea Intalnire in cadrul "Retelei tribunalelor",Sinaia (M. NEAGOE,  N.POPESCU)
16 noiembrie 2016
Participare și prezentări specifice având ca temă Interdicții și incompatibilități. Practica Secției de procurori în materie disciplinară., seminar organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, în cadrul programului de pregătire profesională continuă (G. MUSCALU)
15 noiembrie 2016
Participare la Conferința Națională "Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal", organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române (G. MUSCALU, B. GABOR)
07 noiembrie 2016
Primirea la sediul Consiliului a grupului de magistrați străini, ce vizitează România în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (G. MUSCALU)
3 noiembrie 2016
Participare la Seminarul cu tema "Metode de investigare a infracțiunilor de corupție. Aspecte de practică judiciară", organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, în colaborare cu Institutul National al Magistraturii (G. MUSCALU)
3-4 noiembrie 2016
Participare la Seminarul de formare continuă organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (G. MUSCALU)
04 noiembrie 2016
Participare şedinţă de pregătire profesională cu procurori de la toate nivelurile ierarhice din raza de jurisdicţie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel AlbaIulia – Geoagiu, Hunedoara (B. GABOR)
03 noiembrie 2016
Participare seminar "Metode de investigare a infracţiunilor de corupţie. Aspecte de practică judiciară" la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (B. GABOR)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker