Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   121.514.535   
Cititori:
   7.339.465   
Relatii cu publicul > Despre CSM
Informare - infoletter nr.5 / 2013
     patrat.gif  Infoletter nr.5 / 2013

Bugetul pe anul 2012 pe structura de cheltuieli conform Legii bugetului de stat nr. 293 din 20 decembrie 2011 (data publicării: 29 mai 2012)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Broşuri ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru Ziua uşilor deschise 2009 (data publicării : 15 octombrie 2009)
     patrat.gif  1. Admiterea īn magistratură
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  2. Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  3. Ziua europeană a justiţiei civile
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  4. Organizarea sistemului judiciar
          DescarcaDescarca

Consiliul Superior al Magistraturii - Prezentare (data publicării : 14 octombrie 2009)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Sistemul judiciar din Romānia - Prezentare (data publicării : 14 octombrie 2009)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Ghiduri de orientare pentru justiţiabili (data publicării : 8 august 2008)
     patrat.gif  1. Circuitul cererii de chemare īn judecată
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  2. Despre competenţa instanţelor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  3. Reguli de conduită īn instanţă
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  4. Dreptul pe īnţelesul tuturor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  5. Glosar de termeni juridici
          DescarcaDescarca

Ghid de bune practici pentru jurnalişti (data publicării : 8 august 2008)
     patrat.gif  Introducere īn drept - ghid practic pentru jurnalişti
          DescarcaDescarca

Prezentarea Consiliului Superior al Magistraturii
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Fişa de evaluare a implementării Legii 544/2001
     patrat.gif  Fişa evaluare 2009
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Fişa evaluare 2008
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Fişa evaluare 2007
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Fişa evaluare 2006
          DescarcaDescarca

Cerere-tip pentru obţinere de informaţii īn baza Legii 544/2001
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Reclamaţie administrativă 1
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Reclamaţie administrativă 2
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Modalităţi de contestare a deciziei īn baza Legii 544/2001
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare (12 ianuarie 2007)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Informaţii utile :

Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
   a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romāniei, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   e) informaţiile privind procedura īn timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun īn pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane īn urma anchetei efectuate sau īn curs de desfăşurare;
   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate īn proces;
   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Informaţiile care favorizează sau ascund īncălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse īn categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai īn măsura īn care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Īmpotriva refuzului se poate depune reclamaţie la Comisia de analiză privind īncălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, īn termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte īntemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate īn termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atāt informaţiile de interes public solicitate iniţial, cāt şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate īmpotriva celui vinovat.

Potrivit articolului 22 din Legea nr. 544/2001, īn cazul īn care o persoană se consideră vătămată īn drepturile sale, prevăzute de legea sus-menţionată, aceasta poate face plāngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului īn a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Bucureşti. Plīngerea se face īn termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la
art. 7 din Legea nr. 544/2001. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărārea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. Atāt plāngerea, cāt şi apelul se judecă īn instanţă īn procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Vă rugăm selectaţi informaţia care vă este necesară:

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2010 pe structura de cheltuieli conform Legii Bugetului nr. 11/2010
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2009 pe structura de cheltuieli conform Legii Bugetului nr. 18/2009
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2008 pe structura de cheltuieli conform Legii Bugetului nr. 388/2007 (data publicării: 9 ianuarie 2008)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2007 rectificat conform OUG 134/2007 (data publicării : 5 decembrie 2007)
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2007
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2006
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Adresa nr. 171/C/2005 către Ministerul Finanţelor Publice
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Hotărāri ale secţiei pentru procurori

     patrat.gif  Hotărāri ale secţiei pentru judecători

     patrat.gif  Comunicate de presă

     patrat.gif  Hotărāri Plen

     patrat.gif  Programe si strategii proprii

     patrat.gif  Modalităţi de contestare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Coordonatele de contact ale Consiliului Superior al Magistraturii

     patrat.gif  Bugetul pe anul 2005
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Sursele financiare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Program de audienţe

     patrat.gif  Programul de funcţionare al CSM
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Structura organizatorică

     patrat.gif  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii
          DescarcaDescarca

Adresa catre Ministerului Justitiei - privind indemnizatiile membrilor CSM
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Adresa catre Ministerului Justitiei - Regulament ordine interioara parchete
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Adresa catre Ministerului Justitiei - Situatie drepturi restante
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Ghiduri de orientare pentru justitiabili
     patrat.gif  CAILE DE ATAC ORDINARE IN MATERIE CIVILA - APELUL ŞI RECURSUL

     patrat.gif  CAILE DE ATAC ORDINARE IN MATERIE PENALA - APELUL SI RECURSUL

     patrat.gif  TERTII IN PROCESUL CIVIL

     patrat.gif  REPREZANTAREA ŞI ASISTENTA JUDICIARA IN MATERIE PENALA

     patrat.gif  REPREZANTAREA ŞI ASISTENTA JUDICIARA IN MATERIE CIVILA

     patrat.gif  REABILITAREA

     patrat.gif  PUNEREA IN EXECUTARE A HOTARARII PENALE

     patrat.gif  PROBELE IN PROCESUL PENAL - MARTORUL

     patrat.gif  PROBELE IN PROCESUL CIVIL - MARTORUL

     patrat.gif  PROBELE IN PROCESUL CIVIL - INTEROGATORIUL (MARTURISIREA)

     patrat.gif   PROBELE IN PROCESUL CIVIL - INSCRISURILE

     patrat.gif   PROBELE IN PROCESUL CIVIL - EXPERTIZA SI CERCETAREA LA FATA LOCULUI

     patrat.gif  PRIVAREA DE LIBERTATE

     patrat.gif   PARTILE IN PROCESUL PENAL

     patrat.gif  PARTILE IN PROCESUL CIVIL - DREPTURI SI OBLIGATII

     patrat.gif  ORDONANTA PRESEDINTIALA

     patrat.gif  MODURILE DE SESIZARE A ORGANELOR JUDICIARE

     patrat.gif  JUDECATA IN MATERIE PENALA

     patrat.gif  JUDECATA IN MATERIE CIVILA

     patrat.gif   INCOMPATIBILITATEA, ABTINEREA, RECUZAREA, STRAMUTAREA (IN MATERIE PENALA)

     patrat.gif   INCOMPATIBILITATEA, ABTINEREA, RECUZAREA, STRAMUTAREA (IN MATERIE CIVILA)

     patrat.gif  HOTARAREA JUDECATOREASCA PRONUNTATA IN MATERIE CIVILA

     patrat.gif  HOTARAREA JUDECATOREASCA - INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

     patrat.gif   EXECUTAREA SILITA IN MATERIE CIVILA

     patrat.gif   DIVORTUL

     patrat.gif  CONTESTATIA LA EXECUTAREA SILITA

     patrat.gif  COMPETENTA INSTANTELOR IN MATERIE CIVILA

     patrat.gif   CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA

     patrat.gif  CAILE DE ATAC ORDINARE IN MATERIE PENALA - APELUL SI RECURSUL

     patrat.gif  CAILE DE ATAC EXTRAORDINARE IN MATERIE PENALA - CONTESTATIA IN ANULARE SI REVIZUIREA

     patrat.gif  CAILE DE ATAC EXTRAORDINARE IN MATERIE CIVILA - CONTESTAŢIA ĪN ANULARE ŞI REVIZUIREA


Agenda Presedintelui
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare
09 martie 2017
Īntrevedere cu reprezentanţii Băncii Mondiale īn contextul finalizării proiectului "Reforma sistemului judiciar"
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public īn anul 2016
07 martie 2017
Participarea la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Bucureşti
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Timişoara
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
03 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Ploiesti.
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Bucureşti.
27 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Timisoara.
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Cluj
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 la Directia Nationala Anticoruptie.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
17 martie 2017
Participare la īntālnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Rm.Vālcea (M. MATEESCU)
17 martie 2017
Participare, īn calitate de speacker, la Conferinţa "Cheia către magistratură. Primul pas: admiterea" , Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. (G. Baltag)
16 martie 2017
Participare la īntālnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Drăgășani (M. MATEESCU).
15-18 martie 2017
Participare la īntālnirea echipei Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat īn cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Viena (A. CHIŞ; N. SOLOMON) 
13-14 martie 2017
Participare la Proiectul 2 - " Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic" , derulat īn cadrul RECJ(Ljubljana) (T. TOADER, E. OPRINA) 
09 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Alba Iulia īn anul 2016 (A. CHIŞ)
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare (C. OLARU)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Tārgu Mureş īn anul 2016 (A. CHIŞ)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Tg.Mureş, īn cursul anului 2016. (N. ŢĪNŢ)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public īn anul 2016 (M. MATEESCU)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie īn anul 2016 (N. SOLOMON)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată la Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie (T. TOADER)
07 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Ministerul Public īn anul 2016 (C. OLARU)
07 martie 2017
Participarea la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Bucureşti (G. BALTAG)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Bucureşti, īn cursul anului 2016. (N. ŢĪNŢ, E. OPRINA)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker