Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   120.115.685   
Cititori:
   7.261.421   
Noutati
RSS Feed 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Cauta in sectiune:
Drept la replică și rectificare - Curtea de Apel Cluj (dată publicare: 21 februarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Selecţia unui expert pentru implementarea proiectului "O prezentare generală a accesului la justiţie al grupurilor vulnerabile în România", finanţat din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivelul Programului RO24 "Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare" în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (republicare) (dată publicare: 17 februarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Informare privind calendarul participării membrilor procurori aleşi ai CSM la adunările generale ale parchetelor pentru dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate aferente anului 2016 (dată publicare: 02 februarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea unei funcţii de conducere
     patrat.gif  Anunţ privind vacantarea unei funcţii de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Inspecției Judiciare
          DescarcaDescarca

*
ANUNȚ privind rezultatul procedurii de selecție a unor experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în vederea participării la activităţile de formare continuă organizate în aceste domenii în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, finanțat prin Mecansimul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 25 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ pentru alegerea a doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii (dată publicare: 20 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAȚIE DE PARTICIPARE (a doua republicare) - Selecția unui expert specializat în domeniul dreptului financiar- fiscal în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014 (dată publicare: 18 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a doi experți specializați în domeniul dreptului financiar-fiscal, în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale", output 2.7 (dată publicare: 18 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 17 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Selecția unui expert pentru implementarea proiectului „O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile în România”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului RO24 ”Întărirea capacității judiciare și cooperare” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 16 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Informare (dată publicare: 06 ianuarie 2017)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAȚIE DE PARTICIPARE (republicare) - Selecția a 2 experți specializați în domeniul dreptului financiar-fiscal în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 19 decembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi de consilier juridic –personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Inspecției Judiciare
     patrat.gif  Rezultat final al Probei scrise dupa solutionarea contestatiilor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem definitiv de evaluare şi notare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Proces verbal soluţionare contestaţie la barem
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Rezultatul Probei scrise
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ privind baremul definitiv de evaluare şi notare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Proces verbal privind soluţionarea contestaţiilor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ privind contestaţii la baremul de evaluare şi de notare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem varianta II
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte varianta II
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Rezultatul obţinut la porba scrisă la limba străină şi anunţ contestaţii
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ contestaţii
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem limba engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem limba franceză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte limba engleză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte limba franceză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc condițiile de participare la concurs
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ privind desfășurarea probei scrise la o limbă străină la alegere - limba engleză sau limba franceză
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Îndreptare eroare materială - Tematică şi Bibliografie
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ privind selecţia publică a 4 experţi lingvişti, cu specializarea limbi străine
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Lista cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Calendar de desfăşurare
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Tematică şi bibliografie
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Ordin privind declanşarea concursului pt ocuparea a două posturi de consilieri juridică asimilaţi judecătorilor şi procurorilor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Cerere de inscriere
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunț
          DescarcaDescarca

Oferta de preţ în vederea selectării unui expert pentru participarea la activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”
     patrat.gif  Invitatie
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Formular
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Caiet de sarcini
          DescarcaDescarca

Informare (dată publicare: 29 noiembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunț referitor la declanșarea unei proceduri de selecție de către Ministerul Afacerilor Externe în vederea ocupării, prin detașare, a unui post de execuție din cadrul Direcției Agent Guvernamental, de către un judecător sau procuror (dată publicare: 24 noiembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a 2 experți specializați în domeniul dreptului consumatorilor, în vederea participării acestora ca formatori în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale” (dată publicare: 16 noiembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a doi experți specializați în domeniul dreptului financiar -fiscal în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009- 2014 (dată publicare: 08 noiembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Informare (dată publicare: 24 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 21 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Declanşarea procedurii de concurs în vederea ocupării a 5 posturi vacante de inspector judiciar – 3 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 2 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori
     patrat.gif  Tabel de clasificare a candidatilor - rezultate finale
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Rezultat proba interviu
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Programul de desfasurare a interviului
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Rezultatul testării scrise după soluţionarea contestaţiilor
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ privind soluţionarea contestaţiilor la punctajul obţinut la proba scrisă
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunt contestatii la rezultatele obtinute la testarea scrisa
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Rezultatele testarii scrise
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ barem definitiv de notare la proba scrisă
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ contestaţii la baremul de notare la proba scrisă
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori - Penal
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători - Penal
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Barem varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători - Civil
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori - Penal
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători - Penal
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Subiecte varianta nr 2 - Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători - Civil
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A TESTĂRII SCRISE
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS - Etaj 3, Sala 36
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS - Etaj 3, Sala 13
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunt privind selectarea publica a unui psiholog
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Lista finala a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea a 5 posturi de inspector judiciar la IJ
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Tabel privind rezultatul verificării indeplinirii de către candidati a condiţiilor de participare la concurs
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Tematica şi Bibliografie - Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Tematica şi Bibliografie - Direcţia de inspectie judiciară pentru judecători
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Calendarul estimativ al concursului pentru numirea în functie a inspectorilor judiciari
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  HCSM nr. 1027 - 2016
          DescarcaDescarca

     patrat.gif  Anunţ
          DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a doi experţi specializaţi în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil, output 2.6 (dată publicare: 12 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a doi experţi specializați în domeniul insolvenţei persoanelor fizice, output 2.7 (dată publicare: 11 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui expert specializat în domeniul managementului activităţii grefierului din parchete, output 2.6 (dată publicare: 11 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a 2 experți specializați în domeniul dreptului consumatorilor în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 11 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului consumatorilor, în vederea participării acestora ca formatori în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale” (dată publicare: 11 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a patru experţi specializați în domeniul elaborării hotărârilor judecătoreşti, output 2.7 în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale" (dată publicare: 10 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unor experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în vederea participării la activităţile de formare continuă organizate în aceste domenii în cadrul proiectului (dată publicare: 07 octombrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Minuta întâlnirii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedintele ICCJ, reprezentanți ai curţilor de apel şi ai parchetelor de pe lângă acestea, reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale magistratilor, precum şi cu ministrul justiţiei (dată publicare: 27 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Sinteza aspectelor reflectate în cuprinsul "Memorandumului pentru Justiţie" şi prezentarea unor demersuri ale Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu aceste aspecte (dată publicare: 23 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Sinteza aspectelor semnalate de adunările generale ale instanţelor şi parchetelor şi prezentarea unor demersuri ale Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu aceste aspecte (dată publicare: 23 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 22 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția unui expert specializat în domeniul managementului activității grefierului din parchete, în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 21 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a 2 experţi specializați în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil, în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 21 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi declanşarea procedurii de ocupare a acestor funcţii (dată publicare: 20 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție experți specializați în domeniul dreptului consumatorilor în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 20 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatele procedurii de selecţie a doi experţi specializaţi în domeniul eticii şi deontologiei profesionale (2 experţi din cadrul instanţelor şi 1 expert din cadrul parchetelor), output 2.6 în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale" (dată publicare: 20 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Selecția a patru experţi specializați în domeniul elaborării hotărârilor judecătoreşti, în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 20 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a patru experţi specializaţi în domeniul dreptului consumatorului, output 2.7 în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale" (dată publicare: 20 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anuntul privind rezultatele procedurii de selecție a unor experţi specializați în domeniile Noului Cod Penal şi Noului Cod de Procedură Penală în vederea participării la activităţile de formare continuă organizate în aceste domenii în cadrul proiectului "Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale" (dată publicare: 16 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Invitaţie de participare - Selecția a doi experţi specializaţi în domeniul insolvenţei persoanelor fizice în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 13 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

APEL UMANITAR - Dana are nevoie de noi!
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi specializaţi în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul penal, output 2.6 (dată publicare: 06 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a 4 experți pentru redactarea a 3 ghiduri practice privind managementul activității grefierului, în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale” (dată publicare: 05 septembrie 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecție a unor experţi specializați în domeniile Noului Cod Civil şi Noului Cod de Procedură Civilă în vederea participării la activităţile de formare continuă organizate în aceste domenii în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE (republicare) - Selecția a 3 experţi specializați în domeniul eticii și deontologiei profesionale, în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 29 august 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecție a 6 experți specializați în domeniul eticii și deontologiei profesionale (4 experți din cadrul instanțelor și 2 experți din cadrul parchetelor), în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, output 2.6 (dată publicare: 29 august 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi specializaţi în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil, output 2.6 (dată publicare: 25 august 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
Anunţ simplificat de participare privind selecţia pentru 18 experţi - avocaţi. "Servicii de furnizare de consultanţă juridică pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populaţia de etnie romă", în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile", finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 25 august 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

*
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - Selecția a 2 experţi specializați în domeniul managementului activității grefierului în procesul penal, în cadrul proiectului ”Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (dată publicare: 23 august 2016)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


Agenda Presedintelui
20 februarie 2017
Participarea la întâlnirea cu membrii delegaţiei din Republica Moldova, în legătură cu proiectul "Sprijin pentru consolidarea eficienţei judiciare în Moldova"
14 februarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu delegația Baroului Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) şi cu reprezentanţii Uniunii Naționale a Barourilor din România 
31 ianuarie 2017
Participare la ceremonia organizată de Administraţia Prezidenţială cu ocazia debutului în carieră a seriei de magistraţi numiţi în funcţie prin decretele prezidenţiale din 26 ianuarie 2017 - Palatul Cotroceni
20 ianuarie 2017
Participare la şedinţa Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania
13 ianuarie 2017
Participare la festivitatea de începere a cursurilor în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii de către noua generaţie de auditori de justiţie
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 la Directia Nationala Anticoruptie.
22 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iasi.
17 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
16 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
15 februarie 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu E. S. domnul Ambasador CORD MEIER – KLODT
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
27 februarie 2017
Participare la dezbaterea Consolidarea democrației în Centrul și Sud-Estul Europei. Riscuri și răspunsuri., eveniment organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și Facultatea de Drept a Universității din București. (M. MATEESCU)
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj (T. TOADER)
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Tribunalului Neamţ (G. BALTAG)
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Tribunalul Dolj (M. MATEESCU)
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Tribunalului Bacău (G. BALTAG)
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Tribunalul Argeș(M. MATEESCU)
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de către Direcția Națională Anticorupție în anul 2016 (C.OLARU)
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Tribunalului Bucuresti (M. BALAN)
22 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea (T. TOADER)
22 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Tribunalului Botoşani (G. BALTAG)
22 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în anul 2016 (C. OLARU)
21 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa (T. TOADER)
21 februarie 2017
Vizită de lucru la Judecătoria Darabani, Judecătoria Dorohoi şi Judecătoria Săveni (G. BALTAG)
21 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Tribunalului Braşov (N.ŢÎNŢ, E.OPRINA)
21 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava în anul 2016 (C. OLARU)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker