Legislaţie

Prezentare

Instituţii aflate în coordonareActe normative privind sistemul judiciar român

Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003   publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 758/29.10.2003 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în OUG nr.l din 3.02.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4.02.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în DCC nr. 169 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 9.05.2016  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 95/08.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1009 din 15.12.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.151 din 13.07.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 545 din 20.07.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 133 din 8.06.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 411 din 10.06.2015 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 540/12.07.2016 și D.C.C. nr. 432/21.06.2016, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 841 din 24.10.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 262 din 05 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 385 din 20.05.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 389 din 23.05.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în DCC nr. 374 din 02.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 504 din 05.07.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 130 din 03.06.2015,  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 408 din 10.06.2015 [Descarcă - document sursă Eurolex]
 

Proiecte de acte normative

Proiect Regulament de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor (data publicării: 16 martie 2007) [Descarcă]

Proiectul Ordonanţei Guvernului privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi alte categorii de personal din sistemul justiţiei
 • Propunerile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi de instanţele judecătoreşti [Descarcă]

Atribuţii:
Potrivit articolului 39 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completsrile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
 • adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea privind statutul magistraailor nr. 303/2004 si in Legea privind organizarea judiciara nr. 304/2004;
 • asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
 • avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
 • poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei.
 

Regulamente în aplicarea Legilor nr. 303, 304 şi 317/2004

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea CSM nr. 326/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/27.09.2005
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 238/23.03.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 374/ 2.05.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr.745/16.11.2006, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1010/ 19.11.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr. 622 din 21.09.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1026/ 22.12.2006
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 83 din 15.02.2007, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 126/ 21.02.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 399 din 24.05.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 450/ 03.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 433 din 14.06.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 510/ 30.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 564 din 19.06.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 515/ 09.07.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1314 din 27.11.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 835/11.12.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 176 din 24.03.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272/19.04.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 267 din 28.04.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 350/19.05.201
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 283 din 5.05.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 333/13.05.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 379 din 6.06.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 484 din 21.07.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor pentru numirea în funcţia de judecător la ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 538/29.07.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 609 din 10.07.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 477/12.07.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1061 din 15.11.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 797/28.11.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 13.12.2012, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 894/28.12.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.891 din 19.09.2013, privind reorganizarea aparatului propriu, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 595/24.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.130/30.01.2014, ca urmare a adoptării Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicarea a noului Cod de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 95/06.02.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 510 din 10.04.2014, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 304/24.04.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 274 din 19.03.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 254/16.04.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.782 din 8.07.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 562/28.07.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.895 din 15.09.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii şi aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 729/29.09.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 27.10.2015, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 814/2.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 641 din 26.05.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu competenţa de emitere a dispoziţiilor de salarizare şi de întocmire a fişelor de post, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 421/3.06.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1106 din 19.09.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 840/24.10.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1387 din 14.11.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu termenul pentru care se păstrează pe site materialele care conţin date personale ale candidaţilor la concursurile şi examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993/09.12.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă
 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare
- aprobat prin Hotărârea nr. 159/09.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 184/21.03.2012
- modificat prin Hotărârea nr. 277/05.04.2012, pentru abrogarea art. 29 din regulament, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 253/13.04.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 801 din 18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682 din 2.10.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 694 din 18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 30.06.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă
 

 
 
Contact

Adresă: Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, Bucureşti

+(40)21-311.69.02

Fax: +(40)21-311.69.01

secretar_general@csm1909.ro

Newsletter

Abonează-te


Accesează forma veche a site-ului eXTReMe Tracker